ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 12. SAYISI YAYIMLANDI

Vakıf Üniversite Hastanelerine Yakın Mercek

klinikiletişim’in sonbahar sayısında vakıf üniversite hastaneleri ve tıp fakültelerini mercek altına aldık. Yönetim yapısı, afiliasyon, planlama, işletme modeli gibi konularda fikrini sorduğumuz yöneticileri sayfalarımıza taşıdık.

Vakıf üniversite hastaneleri yöneticileri, ağırlıklı olarak afiliasyon uygulamasını eleştirdiler. Konu bu olunca üniversitelerin hastane işletip işletmemesi temelli o eski soru karşımıza çıktı; bu konuda da görüş ayrılıkları var.

“Normalde Üniversite Hastane İşletmemeli”

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda Paç, şunları söyledi:

“İlke olarak hastane işletmek, üniversitenin ana misyonu değil. Normalde üniversite hastane işletmemeli. Üniversite bir işletme kurumu değildir ancak işletmelerle iş birliği yapar. Bu Amerika örneğinde çokça böyle, üniversiteler ayrıdır; bir üniversite 10 hastane ile iş birliği yapar afiliye olur; bir hastane de gerektiğinde 3 – 5 üniversite ile klinik bazlı afiliye olur. Fakat Türkiye bazında kültürel mantık açısından afiliasyon uygulamasının bazı dezavantajları var. Ortaklık Türkiye’de zor yürüyen bir kavram… O nedenle biz kendi hastanemiz olsun istiyoruz. Bizim ortaklık kültürümüzde sorunlar var, belki de ekonomik olarak büyüyemememizin sebebi bu!”

Türkiye’de sağlık politikalarının oluşturulmasında yakın tarihe kadar katkıları olan Hüseyin Çelik de işletmecilik faaliyetleri ile eğitim kurumu olma statüsünün birbirine karıştırılmaması gerektiği görüşünde!

Buna karşın görüşlerini aldığımız Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, afiliasyonun tamamen karşısında ve her üniversitenin kendi hastanesini işletmesi gerektiğinden yana!

 “Özel Üniversiteler Ticarethaneye Dönüşmemeli”

Afiliye bir başka vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi! Görüşlerini sorduğumuz Fakülte Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, özel üniversiteler için kritik önemde bir hususa dikkat çekerek, “özel üniversiteler ticarethaneye dönüşmemeli” uyarısında bulunuyor.

YÖK’ün hazırladığı Vakıf Üniversiteleri Raporunu incelediğinizde Prof. Dr. Neyhan Ergene’nin uyarısı daha fazla anlam kazanıyor. Rapora göre, 2018 eğitim öğretim yılında vakıf üniversitelerinin yaptığı tanıtım ve reklam harcamalarının kütüphane için yapılan harcamaların 6 katı kadar olduğu fark ediliyor.

Sağlık Bakanı Demeçleri

6-8 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Sağlık Zirvesinin konuğu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca idi. Bakan, konuşmasında, son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerine ve Basamaklandırılma Genelgesine atfen “Vakıf üniversite hastanelerinin ilk defa bir düzenlemeye tabi tutularak asgari standartlara uyma zorunluluğu getirildi. Yine vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerin iş birliği protokollerinin hayata geçebilmesi için standartlar tanımladık ve ilk defa vakıf üniversitelerini planlamaya aldık” diye konuştu ve ileriye dönük bir mesaj vermedi.