ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 11. SAYISI YAYIMLANDI

Söz Uçar Yönetmelik Kalır!

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) bu yıl 10. Kurultayını gerçekleştirdi. klinikiletişim dergisi olarak oturumları takip ettik ve öne çıkan hususları bu sayıda sizlere aktarıyoruz. 10. Kurultayın ana teması sağlığın finansmanıydı; aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) 10. Yılı dolayısıyla bugün geldiği durum değerlendirildi.

GSS’nin hazırlık aşamasında görev alan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve şu anda OHSAD Yönetim Kurulu Danışmanı olan Hüseyin Çelik, önemli bir değerlendirmede bulundu ve şunu ifade etti:

“GSS’yi hayata geçirirken özellikle finansal sürdürülebilirlik adına kaygılar vardı. Bugün gelinen noktada anlaşılan o ki yapılan düzenlemelerle kantarın topuzunu kaçırırcasına sıkı bir maliyet politikası uygulandı. Hem kamu hem de özel hastaneler ve üniversite sağlık hizmeti sunucularının mevcut hizmet standartları ve kalitesini tehdit eder hale geldi.

Sağlık finansman sistemimiz, geçmişte SSK’nın düştüğü hataya düşmemeli! SSK o dönemde hep maliyet tasarrufu yöntemine gitti; hizmet kalitesini, vatandaşın memnuniyetini ikinci plana koydu. GSS’nin sadece maliyet kontrolüne odaklanmış olması hizmet sunucularının sorunlarına gereken önemi vermemiş olması bence en temel sorunlardan biri.”

Yeni Yönetmelik ile Soğuk Duş Etkisi

Kurultayda bir araya gelen özel hastane yöneticileri ile Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları, SGK ve

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri sektörün dile getirdiği sorunları, çözüm önerilerini can kulağıyla dinledi ve hemen ertesinde yayınladığı Yönetmelik ile mevcut politikasından taviz vermeyeceğini ilan etti. Sözkonusu düzenleme sektörde epeyi hayal kırıklığı yarattı. Görüşünü aldığımız OHSAD Y.K. Başkanı Reşat Bahat,

“SUT fiyatlarının yüzde yüz oranında arttırılmasını ve enflasyona endekslenmesini beklerken bu düzenleme bizlerde şok etkisi yarattı. İkinci problemimiz birinci problem haline getirildi. Çok daha planlamacı çok daha katı bir Yönetmelik oldu” diye konuştu.

Üniversite ile Neden Afiliye Olayım?

Özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri arasındaki afiliasyon uygulamasının sorunları tartışıldı. Bu tarz iş birliklerinin iyi ve verimli işlemesi için kağıt üzerinde ve uygulamada daha titiz çalışılması gerektiği ifade edildi.

Reşat Bahat, konuşmasında branş bazlı afiliasyonunun uygulanması gerektiği üzerinde özellikle durdu. Fakat son yayınlanan Yönetmelik’teki değişiklikler karşısında Bahat, “Branş ilave edemeyeceksem, hocanın ücretini ben ödeyeceksem, fazla ödeme alamayacaksam, üniversite hastanesi olmanın para dışında hiçbir avantajı olmayacaksa özel hastane olarak ben neden üniversite ile afiliye olayım?” diye eleştirisini ifade etti.