ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 25. SAYISI YAYIMLANDI

okumak için tıklayınız.

Tıpta Uzmanlık Kontenjanları Neden Artırıldı?

2022 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanlarında ciddi bir artış oldu. Her bir TUS için yaklaşık 6000 kontenjan açılırken Nisan TUS’unda 12 bin 300’e yakın kontenjan açıldı. Yerleştirme aşamasında birtakım kontenjanların boş kaldığı anlaşıldı. Çocuk cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisinde özellikle kontenjana göre yerleştirenlerin sayısının görece az olduğu fark edildi. Çocuk sağlığı ve hastalıklarında bu oran %40’a kadar yükseldi yani 952 kontenjandan 376’sı boş kaldı.

TTB Merkez Yürütme Kurulu 2016-2018 Dönem Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından ifade edilen bu bilgiler, TTB İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen 28. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında ifade edildi. Kurultay, çok sayıda tıpta uzmanlık alanı temsilcisini konuk etti ve istihdam, yönetim, çalışma hayatı, performans, eğitim gibi sistemin can alıcı konuları masaya yatırıldı.  

Kontenjanlar Hangi Kriterlere Göre Belirlenmeli?

TUS kontenjanlarının belirlenme kriterlerinin tartışıldığı kurultayda; sağlık hizmet sunucularının kapasiteleri, yatak sayısı, tıbbi işlem potansiyeli yanı sıra eğitim kurumunun bulunduğu bölge, şehir, nüfus ve ihtiyaç duyulan uzman gereksinimi, uzmanlık öğrencilerinin yeterli teorik ve pratik eğitimi alabilme imkanları, çalışma koşullarının uygunluğu gibi dinamikler detaylıca anlatıldı.

İstihdam Politikası Yok

Tıpta temel bilimlerde istihdam politikasının yokluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gülriz Erişgen, uzmanların mecburi hizmetlerinde sıklıkla uzmanlık alanlarının dışında işlerle görevlendirildiklerini ve ayrıca performansa dayalı ücretlendirme politikası nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Cerrahi Kontenjanda 2 Kata Yakın Artış

Kurultaya katılan Pof. Dr. Ahmet Serdar Karaca ise genel cerrahilerin çalışma koşullarına anlattı ve ideal olarak 25 bin kişilik nüfusa 1,5 genel cerrahinin düşmesi gerektiğini oysa ülkemizde 25 bin kişiye 1 cerrah düştüğünü ifade etti. TUS kontenjanlarının yıllar içerisinde düzenli olarak arttığını belirten Pof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, 2022 kontenjanının 916 olduğunu ve cerrahi kontenjanlarının normalde 350-500 arasında değiştiğini söyledi.

Üniversiteler Değil Bakanlık Hastanelerine Kontenjan

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Demirhan ise, TUS kontenjanlarının yıllara göre dağılımına bakıldığında YÖK kontenjanının düşerken Sağlık Bakanlığı ve eğitim araştırma hastaneleri kontenjanlarının arttığına dikkat çekti. “Siz üniversitenize asistan aldığınızı zannediyorsunuz ama hayır, o asistan eğitimini bitirdiği an Sağlık Bakanlığına geçiyor” diye konuşan Prof. Dr. Mehmet Demirhan asistan kadrosunun 300’den 500’e çıktığını belirterek 2026 projeksiyonuna göre bu rakamın 725’e kadar yükseleceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığında Durum Nasıl?

Göğüs hastalıkları uzmanlığına ilişkin konuşan Prof. Dr. Hayati Bilgiç de 2023 yılında, nüfusa göre beklenen göğüs hastalıkları uzman sayısının 2215 olması gerektiğini oysa Sağlık Bakanlığının hedeflediği göğüs hastalıkları uzman sayısının 2750 olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Hayati Bilgiç, göğüs hastalıkları uzmanlık öğrenci kontenjanları belirlerken; eğitici sayısı, asistan sayısı, yatak sayısı, bronkoskopi sayısı, poliklinik, yatan hasta, yapılan girişimsel işlemler, alerji polikliniği, sigara ve KOAH polikliniği, tez, sunum, seminer, olgu tartışması, makale tartışması, dosya konsey, kurs, nöbet, vizit gibi parametrelerin dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Yılda bir kez düzenlenen ve Türkiye’deki tıp eğitimi, hekim istihdamı ve çalışma hayatına sunduğu bütünlüklü perspektif ile düzenlenmesi gereken sağlık politikalarına ışık tutması, altyapı hazırlaması beklenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı haberlerini bu sayıda derledik.

Keyifli okumalar dileriz.