16.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 13 Kasım Çarşamba günü Antalya’da başladı.

Öğle saatinde başlayan Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, Derneğin 2018’deki faaliyetlerini anlattı. Geçen yıl yapılan bilimsel kurslar, komisyon etkinlikleri ve sosyal faaliyetlere ilişkin bilgi veren Türkoğlu, her etkinliği genç yoğun bakım uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

“Temel Yoğun Bakım Kurslarını Önemsiyoruz”

Doç. Dr. Türkoğlu, temel yoğun bakım kurslarını son derece önemsediklerini belirterek, “Ülkemizde yoğun bakım uzmanı sayısı çok yüksek olmadığı için bu kursları sıklıkla tekrarlamak istiyoruz. Bu yıl bir kursumuzu Diyarbakır’da yaptık. Aynı zamanda benim memleketim olan Diyarbakır’daki temel yoğun bakım kursumuz bölge illerinden çok sayıda yoğun bakım uzmanını ağırladı” diye konuştu.

Uzmanlık Dernekleri ile ilişkiler

Tıpta uzmanlık dernekleriyle yıl içerisinde birçok iş birliği yapıldığını, ortak faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Doç. Dr. Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle iç hastalıkları ana bilim dalına yoğun bakımı anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bu sebeple Türk İç Hastalıkları Derneğinin Kongresinde özel bir kurs düzenledik. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kursumuz son derece bilgilendirici ve verimli oldu. Yine İç Hastalıkları Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Kongresine katıldık; ilgi çok büyüktü. İç hastalıkları uzmanlarının yoğun bakım konusunda bilgilenmeye ihtiyaçları var.”

300’ü Aşkın Katılım Sözkonusu

Kongre Başkanı Prof. Dr. Defne Altıntaş, açılış konuşmasında, çok detaylı bir kongre programı hazırladıkları ifade etti. Geçen seneye göre bilimsel programın ve workshopların farklılıklar içerdiğini belirten Prof. Dr. Defne Altıntaş, şu bilgileri verdi:

“Bilimsel program, nasıl yapıyorum oturumları, workshoplar, sözlü ve e-poster bildiri oturumları, uydu sempozyumları, geniş stand alanları, Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu seçimli Genel Kurulu, açılış kokteylimiz yan sıra geleneksel yoga saatimiz ve karaoke gecemiz var.  Dopdolu bir program hazırladık. Bu yıl kongremizde konuşmacı sayısı 66, uluslararası konuşmacılar 4, sözlü bildiri sayısı 57, e-poster sayısı 48 oldu. 21 endüstri firmasından 47 temsilci kongremize katıldı. 67 bursiyerimiz var. Bu yıl 300’ü aşkın katılım sözkonusu. 

Genç Yoğun Bakımcılar Şanslılar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bİim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı,” Bilgi ve Belgelerle Cerrahi ve Yoğun Bakım Geçmişimiz” konulu sunum yaptı. Tıpta uzmanlaşmanın yaşayan bir olgu olduğuna dikkat çeken Yorgancı, “Uzmanlaşmanın temel itici gücü toplumsal gereksinimlerdir. Genç yoğun bakımcılar yoğun bakımın gelişimi ve kurumsallaşmasına bizzat tanıklık ettikleri için şanslıdırlar” dedi.

Prof. Dr. Yorgancı, konuşmasında dünyada çağdaş hekimlik sanat ve biliminin gelişimi, erken Cumhuriyet dönemi üniversite yapısı, tıpta uzmanlaşma ve yoğun bakım geçmişine ilişkin bilgiler verdi.

En İyi Araştırma Makalesi Ödülü

Yoğun Bakımda Septik Şoklu Erişkin Hastalarda Vazoaktif İnotropik Skor Kullanımı konulu makale 16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısında En İyi Araştırma Makalesi Ödülüne layık görüldü. Çalışma; İskender Kara, Mehmet Sargın, Yeşim Şerife Bayraktar, Hatice Eyiol, İpek Duman, Jale Bengi Çelik tarafından hazırlandı. Ödül, Kongre Başkanı Prof. Dr. Defne Altıntaş tarafından İskender Kara’ya takdim edildi.

Nasıl Yapıyorum: SRRT Tedavisi

Teorik ve pratik eğitimlerin yapıldığı “Nasıl Yapıyorum?” oturumunda, olgularla sürekli renal replasman tedavisi uygulamaları işlendi. Oturumda konuşan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Öğr. Gör. Dr. İsmail hakkı Akbudak şöyle konuştu:

“Kongreye asistanlarımızla ve hemşiremizle geldik. Dahiliye asistanlığım ve yoğun bakım yan dal eğitimimden itibaren SRRT yapıyorum. Haftada en az 2 kez hastayı SRRT cihazına bağlıyoruz. Hipotansif, şokta, akut böbrek yetmezliğindeki, hipervolemik hastaları SRRT cihazına bağlıyoruz. Aralıklı hemodiyalize alamadığımız hastaları SRRT cihazına bağlıyoruz. Bir ünitede 5 – 6 yatağa bir makine düşüyor genellikle; daha büyük üniteleriniz varsa en az 2 makine olması gerekiyor. 7 yatağımız şu an aktif. Birkaç ay sonra 10 yatağa çıkacağız, büyük ihtimalle 2 makine gerecek.

Daha çok septik şok hastalarda bu uygulamayı kullanıyoruz.

Şu anda heparinli yapıyoruz. Hastanın durumuna göre trombosit düşüklüğü olan hastalarda mesela, sitratlı kullanıyoruz. İntermittan diyalize göre hastalarda septik şokta ve potansif hastalarda daha rahat solüt klirensi sağlıyoruz. Hastalar için daha konforlu oluyor. Kongre ortamında böyle bir kursun yapılması son derece yararlı; asistanlar için ön şablon oluşturuyor, kendi ünitesinde hasta başında uygulayarak öğreniyorlar.” 

Kongreye Sağlık Bakanlığından katılım!

TDCY Derneğinin kurucuları arasında yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven Kongreye katıldı ve Prof. Dr. Turgay Çelikel ile birlikte “Nasıl Yapıyorum: Yoğun Bakım Ünitelerinde Monitorizasyon oturumunu yönetti. Prof. Dr. Güven’in kongre alanına girişi esnasında teatral şekilde acil yardım mizanseni sergilendi.

Yoğun Bakımda Güncel Antifungal Yaklaşımları

Yoğun Bakımda Güncel Antifungal Yaklaşımları uydu sempozyumunda yer alan TDCY Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Sungur, kritik hastalarda antifungal tedavi yönetimine yoğun bakım yaklaşımını anlattı ve 14 yetişkin yoğun bakım ünitesinde kandidemi insidansı aynı hastanelerin yoğun bakım dışı alanlarına göre 11 kat daha fazla” diye konuştu.

Yoğun bakım ünitelerinde invazif kandidiyazis başlıklı sunum yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut YILMAZ konuşmasında özetle şunları aktardı:

“Kandidemi, invazif kandidiyazisin en sık formudur. Küresel ölçekte hasta sayısı giderek artmaktadır. İnvazif kandidiyazis artan fungal yük ve epitel bariyerinin bozulmasıyla olur. Erken klinik bulgular non-spesifiktir. Mortalite antifungal tedaviye rağmen %30-75 aralığındadır.”

ARDS’de Bireyselleştirilmiş Tedavi

ARDS’de Güncel Konu Başlıkları oturumunda konuşan TDCY YK Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Müge Aydoğdu, “ARDS’de bireyselleştirilmiş tedavi fenotiplere göre tedavi uygulanabilir mi?” sorusunu tartıştı. Her kişinin hastalık duyarlılığı, ilaç metabolizması ve tedavi yanıtının kendine özgü olması konseptine dikkat çeken Prof. Dr. Aydoğdu, Hipokrat’ın “Hastalığın kimlerde görüldüğü değil, bir kişinin hangi hastalığa sahip olduğunun bilinmesi önemlidir. Benzer semptomu olan hastalar farklı hastalıklara sahip olabilirler; tedaviye her hasta farklı yanıt verebilir” sözlerini anımsatttı.

Yoğun Bakımda Cerrahi Sorunlar

Yoğun Bakımda Cerrahi Sorunlar panelinde cerrahi hastada beslenme, ağır pankreatit yönetimi, nonokluzif mezenter iskemi konulu sunumlar yapıldı. Cerrahi olmayan hastada abdominal kompartman sendromu yönetimine ilişkin sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Emre Karakoç, “Riskli hastada abdominal basınç ölçümü, aşırı sıvı yükünden kaçınma, abdomen basıncının düşürülmesi ve perfüzyon basıncının optimize edilmesi” konularına dikkat çekti.

Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu Seçimi

TDCY bünyesinde faaliyet gösteren Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonunun seçimli Genel Kurulu 16. Yıllık Kongre içerisinde yapıldı. Eski Komisyon Üyeleri görevlerini devretti. Yeni seçilen Komisyonda Başkan: Dr. Recep Civan Yüksel, Sekreterler: Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Esat Kıvanç Kaya ve Üyeler Dr. Fatih Sargın ile Dr. Onur Gökçe oldu.

Kongre katılımcıları son gece karaoke partisinde buluştu ve eğlenceli saatler yaşandı. Kongrenin son günü, katılımcılar arasında yapılan çekilişte 8 kişiye hediyeler takdim edildi.

En İyi Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kongrenin kapanışında En İyi Bildiri Ödülleri takdim edildi. En İyi Sözlü Bildiri Ödülüne Mehmet Yasir Pektezel, Serpil Öcal, Ebru Nazmiye Ortaç, Asuman Öz, Arzu Topeli tarafından hazırlanan Yoğun Bakımda Sedo-analjezi Geri Çekilme Sendromu çalışması layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalından Dr. Mehmet Yasir Pektezel’e ödülü TDCY Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu tarafından takdim edildi.

İkincilik ödülüne; Uğur Özdemir, Şeyma Yıldız, Gülbin Aygencel, Melda Türkoğlu tarafından hazırlanan Ultrasonography-guided Post-pyloric Feeding TubeInsertion in Medical Intensive Care Patients çalışması layık görüldü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalından Dr. Uğur Özdemir’e ödülü Prof. Dr. Defne Altıntaş tarafından takdim edildi.

Üçüncülük ödülüne; Nursel Sürmelioğlu, Merve Nenni, Ahmet Fırat, Kutay Demirkan, Dilek Özcengiz tarafından hazırlanan Regüler İnsülinin Polipropilen Torba ve Polivinil Klorür İnfüzyon Setine Tutunmasının Değerlendirilmesi çalışması layık görüldü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalından Dr. Nursel Sürmelioğlu’na ödülü Prof. Dr. Müge Aydoğdu tarafından takdim edildi.