ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 29. SAYISI YAYIMLANDI

okumak için tıklayınız.

Hoş geldin 2024!

Sağlık, mutluluk ve başarı dilekleriyle karşıladığımız 2024 yılı, sağlık sektörü için yeni dijital açılımların heyecanıyla başladı. Yapay zeka ve büyük veri analizi etkin ve kamu yararına kullanıldığı takdirde hastalar için daha etkili ve hızlı tedavi sonuçları anlamı taşıyor. 2023’ün son aylarında düzenlenen HIMSS+ Eurasia Sağlık Teknolojileri Konferansı ve Fuarında Dijital Teknolojiler, sağlık Ekosistemi, Yeni Sağlık Hizmeti Modelleri, değer bazlı geri ödeme modelleri, Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri gibi sağlığa bütüncül yaklaşım modelleri, sanal hastanecilik, giyilebilir teknolojiler üzerine konuşuldu.

Dijitalleşmenin Getirdiği Sorunlar

Dijitalleşmenin getirdiği sorunlara dikkat çekilen oturumlarda; sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanılmaya başlanması ile birlikte hasta hakları, teknolojilere erişim, karar vermede risk transferi, gereksiz medikalizasyon veya ikincil kullanımlar, verilerin mülkiyeti ile ilgili olarak oluşabilecek sorunlar da dile getirildi.

Gelir Eşitsizliği Artıyor

2024 yılı hem sağlık hizmeti satın alanlar hem de hizmet sunanlar açısından ekonomik sorunlarla dolu olacağa benziyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan yeni rapora göre, yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında önemli farklılıklar görülmeye devam ediyor. 2023 yılında iş açığı oranı yüksek gelirli ülkelerde yüzde 8,2 düzeyindeyken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde, işsizlik oranı da 2023’te yüksek gelirli ülkelerde yüzde 4,5 seviyesinde kalırken, düşük gelirli ülkelerde yüzde 5,7 düzeyinde gerçekleşti. Raporda, gelir eşitsizliğinin de arttığı konusunda uyarıda bulunuluyor ve reel harcanabilir gelirdeki düşüşün “toplam talep ve daha sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma bakımından kötüye işaret ettiği” belirtiliyor.

Kişi Başına Düşen Sağlık Harcaması Yıllık 3 bin dolar

2024 Sağlık Bakanlığı bütçesini değerlendiren TTB, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinden çalışan giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri ödemeleri çıkartıldığında, bir yıl boyunca kişi başına yalnızca yaklaşık 3 bin 248 TL ya da 115 ABD doları düştüğünü açıkladı. Hesaplamaya hizmet kapsamına alınmış göçmen ve mülteciler de dahil edilse söz konusu kişi başına sağlık hizmeti için ayrılan miktarın daha da düşük olduğu ayrıca ifade edildi.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Bütçe Çok Düşük

Yine Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinin yalnızca %28’inin (202 milyar 463 milyon 783 bin TL) koruyucu sağlık hizmetleri için ayrıldığına dikkat çekildi.

HPV Aşısı Programa Dahil Değil

Bakanın bir yılı aşkın bir süredir aşılama programına alacağını haber vermiş olmasına karşın, rahim ağzı kanseri için koruyucu olan, HPV aşısının programa hâlâ dahil edilmediği anımsatıldı.

Keyifli okumalar dilerim.