ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 23. SAYISI YAYIMLANDI

okumak için tıklayınız.

Değer Temelli Sağlık Hizmetlerinin Koşulları Neler?

Sağlık sisteminde uzun zamandır tartışılan ödeme modelleri ilk kez geniş kapsamlı bir çalıştaya konu oldu. Ankara’da kamu otoritelerinin ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Değer Temelli Sağlık Hizmetleri Çalıştayı, bu alanda ilk kez kurulan Değer Temelli Sağlık Hizmeti Derneğine (DETESADER) ev sahipliği yaptı kuruldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özsarı ile beraberinde 34 kurucu üyesi bulunan DETESADER, söz konusu uygulama konusunda yapacakları çalışmalar ile kamu için de referans kaynağı olmayı hedefliyor.

Sağlığını ve Hastalığını Yönetmek Kişinin Elinde

Değer Temelli Sağlık Hizmetinin ne olduğunu anlatan Özsarı, çalıştayda yaptığı sunumda şu bilgileri verdi:

“Bu modelin temelinde yatan faktör, sorumluluk bilinci ile ilişkilidir; kendi sağlığına sahip çıkma sorumluluğunu hastaya veriyorsunuz. Amaç asla harcama veya maliyeti azaltma değil. Bu kaynağı en iyi şekilde nasıl kullanırımın yöntemini öğrenmek de diyebiliriz. Bunun için hedef nüfus belirleniyor, etki ve çıktılar saptanıyor, birbirlerinden farklılıkları, eşik değerleri belirleniyor, hizmet koordine ediliyor, ödeme mekanizmaları ve teşviklerle de destekleniyor.

Hastayı sürece dahil ediyorsunuz. Önce sağlığını yönet, hasta olduğun zaman da hastalığını yönet deniliyor hastaya. Hastaneler sayısal veriler yerine yaşam kalitesine sunduğu katkılara bakıyor veya engellilik durumunu ne kadar ortadan kaldırabildiğine bakıyor. Kazanımlar ve ortak değer üretmeye kadar giden bir süreç bu model. Hastadan sağlık hizmeti sunucusuna, geri ödeme mekanizmasına kadar kökten bir değişim söz konusu. Kazanım odaklı ve bütüncül bakış açısına sahip.”

TUS Kontenjanları Bakanlığa Tahsis

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tıpta uzmanlık derneklerinin gündeminde; hekimlerin çalışma hayatları ve bunun ayrılmaz parçası kabul edilen eğitim hayatlarına ilişkin gelişmeler var. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2022 yılı 1. Dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları, HASUDER tarafından tepkiyle karşılandı. Tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitimi için ayrılan kontenjanların artırılmış olmasının Türkiye’de Halk Sağlığı Ana bilim Dalı kadroları tarafından verilen halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitiminin eğitici/öğrenci dengesindeki mevcut sorunların derinleşmesine yol açacağı ifade edildi. Kadroların neredeyse tamamının Sağlık Bakanlığı altında açılmış olması da ayrıca eleştirildi.

Özel Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Durumu

TTB Özel Hekimlik Kolu ise özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete 65 ilden 1370 hekim katıldı. Katılımcıların %60,51’i 21 yıl ve üstü süredir çalışıyor. Buna karşın %55’i 10 yıl ve altı süredir özel sektörde çalışıyor. Hekimlerin sadece %20’ye yakınının aylık kazancı, yaşamını idame ettirebilmesi için yeterli! %32’sinin primleri olması gerekenden daha düşük düzeyde yatırılıyor. TTB raporunda ucuz hekim işgücü yaratmanın tehlikelerine dikkat çekti.

2022 Küresel Riskler Raporu

Yine bu sayıda TTB’nin son derece kapsamlı pandemi raporunu bulabilirsiniz. Pandeminin olumsuz sonuçlarını 2022 Küresel Riskler Raporunda da görmek mümkün. Marsh Türkiye, Zurich Sigorta stratejik ortaklığında ve TÜSİAD’ın destekleriyle yapılan etkinlikte ifade edildiği üzere; uzmanlar küresel ekonomik iyileşmenin önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandıklarını belirtiyor.

Keyifli okumalar dilerim.