ProjelerYayınlar

klinikiletişim 5. Sayısı yayımlandı

klinikiletişim 1 yaşında

Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi mottosuyla, geçen sene bu zamanlar yayın hayatına başlayan dergimiz bir yılı geride bıraktı. Biraz şaşkın olmakla birlikte gururluyuz!

Basılı yayınlara biçilen kısa ömrün, sektörel içerikler sözkonusu olduğunda, çok yerinde olmadığına inanıyorum.

klinikiletişim gibi sektörün nabzını tutan dergilerin öne çıkan 2 misyonu daha var: Sektörel hafıza olması ve kaynak erişimine imkan sağlaması. Bu iki husus, bence tüm zamanların vazgeçilmez ihtiyaçları arasında!

Bu sayıda sağlıkta dijital stratejileri mercek altına aldık. Öte yandan Mart ayının iki önemli gündeminden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, adeta kadın dostu hastane olarak ifade edebileceğim ve Ankara’nın değerleri arasında sayılabilecek Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi aynı zamanda, erkek egemen bir yapı olan TÜSİAD yönetiminde yer alan bir kadın! Anlattıkları birçok işletme için ilham verici nitelikte!

konusu inanılmaz yoğun ve kendi içinde dallı budaklı bir dosya karşımıza çıkardı. İstemeyerek de olsa konuları seyrelterek ilerledik.

Dijitaldeki gelişmelerin heyecan verici dalgası sağlık sektöründe her geçen gün daha fazla hissediliyor. Üretim anlamında henüz kayda değer bir çıkışı olmasa da Türkiye, bu dalganın en fazla etkileneni pozisyonunda konumlanıyor. Dijitalleşme hedeflerini tartışan sektörel toplantılar da sıklıkla yapılıyor; önümüzdeki dönem yapılacak olan Health 4.0 Sağlıkta Yenilikler Kongresi ve Vizyon100 toplantıları ilk aklıma gelenler… Önceleri tek oturum veya birkaç konukla programda yer açılan sağlıkta dijital stratejiler artık programların ana gündemi olarak belirleniyor ve kendi içinde ayrıldığı kolları derinlemesine tartışılıyor. Çok sevindirici gelişmeler…

Sağlık teknolojilerindeki yeniliklerin piyasaya girme hızı, yaygınlık kazanması ve yeni modelinin üretimi neredeyse göz açıp kapayıncaya kadarki sürede gerçekleşiyor. Bu hız, bir yandan üretim dinamiklerini akla getiriyor ve ürünün/tıbbi cihazın teknoloji üretim altyapısı, iş yapma kültürü, insan gücü, ticari vizyon, pazarlama ve satış stratejilerinin nasıl gerçekleştiği mercek altına alınıyor. Sağlık Bakanlığının sıcak konuları arasında yer alan yerel – yerli üretim için gereken “laboratuvar koşullarının” sağlanması öyle sanıyorum ki böylesi üretim dinamiklerinin oluşturulmasına bağlı! Başarılı bir yerli üretim politikasıbileşik kaplar teorisinin hayata geçirilmiş hali olarak düşünüyorum.

Editör & klinikiletişim Genel Yayın Yönetmeni
Fatma Ergüzeloğlu