ProjelerYayınlar

KLİNİKİLETİŞİM 17. SAYISI YAYIMLANDI

Merhaba 2021!

Pandeminin gölgesinde yeni bir yılı karşıladık; fakat umudumuz var: Aşı! Ülke politikalarının belirleyeceği doğrultuda aşılara erişim sağlanabilecek… Bu sayıda aşılara ilişkin çalışmalara yer verdik. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün verdiği bilgilere göreİ 10 Aralık 2020 itibariyle Faz-1’de olan yani klinik aşamayı geçen ortalama 40 aşı var; klinik aşamayı geçmeyen 162 aşı çalışması var ki Türk aşıları da buna dahil… Faz-2’de 17 aşı var. Faz-3’te 14 aşı var; sınırlı / erken kullanım izni alan 6 aşı var.

Hekimler Türkiye’den Göç Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (UDEK) 12-13 Aralık 2020 tarihleri arasında online yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği bilgilere göre; Ülkenin içinde bulunduğu politik ortamdan kaynaklı gelecek kaygısı taşıyan yetişmiş sağlık emek gücünün önemli bileşeni olan genç hekimler yurtdışına göç ediyor. 2019 yılından başka bir ülkede çalışabilmek için Türkiye’den göç eden hekim sayısı

1047. Ortalama 9 tıp fakültesinin birinci sınıf kontenjanına denk gelecek kadar hekim yurtdışına göç etti. 2020 yılının 11 ayında yurtdışında çalışabilmek için TTB’den iyi hekimlik belgesi alan hekim sayısı 835’tir.

Hekimlere Hizmet Sözleşmesi Dayatması

Üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler ise Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir sürpriziyle karşılaştı. Buna göre, Devlet Üniversiteleri tıp fakülteleri öğretim elemanlarının en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere gönderilen Tip Hizmet Sözleşmelerini imzalamaları istendi. TTB’den yapılan açıklamaya göre; Yönetmelik, YÖK’ün görüşü dikkate alınmadan yayımlandı; bireysel sözleşme zorunluluğu öğretim elemanlarının güvenceleri ile akademik işleyişi ihlal ediyor; uzmanlık eğitimi ile ilgili standartlar Bakanlığın belirsiz kriterlerine bağlı kılınıyor; başhekimlere tanınan yetki tıpta lisans ve uzmanlık eğitimini olumsuz etkileyecektir; kongre de dahil izin ve benzeri işlemler için öngörülen onay zorunluğu hakkın özünü zedeliyor. TTB tıpta uzmanlık derneklerini bilgilendirerek hekimleri sözleşmeyi imzalamayı reddetmeye çağırdı.

Sağlıkta Dijital Yatırım Artıyor

Tele sağlık, sağlıkta dijitalleşme pandemi ile birlikte küresel ölçekte yatırımın arttığı bir başka alan olarak karşımıza çıkıyor. Kamu ve özel sağlık sektörünün her platformda önemle dikkat çektiği bu konuda Memorial

Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç’in verdiği bilgilere göre, “Sadece dijital değil global tele sağlık pazarına baktığımızda büyük bir potansiyel görüyoruz; 2019’da 45,5 milyar dolardan 2026’da yıllık ortalama yüzde 20 büyüme ile 175 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor. Amerika Teletıp Birliğine göre 2030’da ABD’deki sağlık hizmetlerinin yüzde 50’sinin sanal gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Şirketler sağlıkla ilgili dijital ürünlere çok fazla yatırım yapmak durumundalar. Gelecek 5-10 yıl içinde çok fazla yatırım, sağlık uygulamaları içerisinde olacak.”

2021 yılı bu ortamda bizlere merhaba dedi; Daha iyi ve her yönden daha sağlıklı bir dünyada yaşayabilmek umuduyla
Keyifli okumalar dilerim.